Dražbe - nakup in prodaja zlata

Dražbena hiša v T4
Dražbe so se prvič pojavile v različici igre T4. Novost je bila sprva sprejeta z mešanimi reakcijami. Mnogi igralci so bili res veseli dražb , medtem, ko drugi še vedno gledajo na njih kritično tudi danes. Stavki kot "plačilo za zmago", "silver pushing", "hero push" ali "heroj po želji " so bili uporabljeni znova in znova. Zastavlja se vprašanje: Kaj se bo zgodilo z dražbami v T5?

Igralci ste na naših forumih, na Facebooku in na blogu podali zelo dragocene povratne informacije. Med njimi so bili številni predlogi sprememb in dobre ideje. Danes bomo odkrili spremembe v primerjavi s T4 in kot ponavadi, bom tudi zdaj napisal svoje mnenje o teh spremembah.

Cilji dražbene hiše v T5
Pri upoštevanju sprememb je imela razvojna ekipa v mislih tri temeljne cilje. Prvi je bil, da se ohrani zanimivo dražbeno vzdušje in da se le to še okrepi. Naša ekipa je bila zelo zainteresirana za izdelavo čim bolj preglednega sistema dražb. Da bi lahko dosegli te tri cilje, smo lahko nekatere stare procese ohranili, medtem, ko je bilo potrebno dodati tudi veliko novih.

Predmeti za prodajo
Postopek prodaje predmetov se je popolnoma spremenil. Fiksne lestvice prodajnih predmetov v T4 (npr. 5, 10, 25, 50, 100), ne bodo več v uporabi v T5. Poleg tega dražbe ni več mogoče preklicati. To je zaradi sprememb, na katere se bom osredotočil zdaj:

Od zdaj naprej bo "povprečna cena" ključni dejavnik pri nakupu in prodaji. To povprečje je določeno s povprečno prodajno ceno posameznega predmeta v zadnjih 72 urah. Če je bilo manj kot pet predmetov prodano v tem roku, bo povprečna cena določena iz zadnjih petih predmetov, ki so bili na splošno prodani v tem času. Kjer je bilo manj kot pet prodaj posameznega predmeta, bo začeta normalna 24h dražba, tako kot pri T4.

Nabavna cena blaga bo določena na 70% povprečne cene, vendar pa ta ne more biti za več kot 25% višja od nakupne cene prejšnjega dne. Vrednostni nivoji, ki sem jih razložil že prejšnji teden, omogočajo določeno razpršitev cen, tako da dejanska cena temelji ravno na teh nivojih.

Odkup predmetov
Pri odkupu predmetov lahko igralci postavijo svojo osebno najvišjo ponudbo. Seveda lahko drugi tekmovalci oddajo višjo ponudbo. Igralci se ne morejo potegovati za predmete, ki so jih sami kupili. Te bodo tudi skriti. Podobno kot pri T4, se bo čas dražbe povečal za pet minut, če bo najvišja cena ponudb spremenjena v zadnjih petih minutah pred koncem dražbe. Menjalnica se ni spremenila. Igralci lahko izmenjujejo 1 zlatnik za 100 srebrnikov in 200 srebrnikov za 1 zlatnik .

“Silver pushing” razširjen v T4, tako ne bo več mogoč v enaki meri. To bi zahtevalo veliko napora za malo učinka.

Izračun
Res pozdravljam novo funkcijo povprečnih cen. Pogosto kritiziran – “silver pushing” bo postal vprašanje preteklosti.

Nisem še prepričan kaj naj si mislim o tem, da boste prejeli tako imenovano fiksno ceno takoj. Po mojem mnenju s to spremembo dražba izgubi del napetosti, v zameno pa večjo varnost in manjše nihanje cen.

Še vedno sem skeptičen o tem da nakupi niso urejeni ustrezneje. Tekmovalno oddajanje ponudb na posameznih predmetih bo še vedno mogoče.


Vir: http://blog.travian.com/2014/05/auct...-selling-gold/