Na tem serverju verjetno največji bunker v predhodno croopkillanem naselju.

http://travian-reports.net/si/raport...0613,21b0d8053