§1 - Splošno


Z registracijo na forum sprejemate ta pravila in pogoje uporabe foruma. Če se pravila spremenijo in se z njimi ne strinjate, lahko zahtevate izbris uporabniškega računa.

 1. Pravila se nanašajo na cel forum (objave, teme, sporočila v profilu, zapisi v družabnih skupinah, avatarji, podpisi, slike, videoposnetki, itd.).
 2. Osebje administrira in moderira forum. Za red na forumu skrbi Osebje Travian.si (v nadaljevanju Osebje).
 3. Vsak uporabnik lahko uporablja le en uporabniški račun, ki ga lahko upravlja le ena oseba, ki do njega dostopa z geslom, ki mora biti varno. Z dovoljenjem Community Managerja, lahko uporabnik uporablja več uporabniških računov.
 4. Osebje si pridržuje pravico do spremembe pravil brez predhodnih ali dodatnih obvestil ter brez opozoril. Pravila začnejo veljati 24 ur po objavi in veljajo do preklica.
 5. Oddelki lahko imajo tudi dodatna pravila. Dodatna pravila oddelkov lahko moderatorji oddelkov in super moderatorji kadar koli spremenijo brez predhodnih ali dodatnih obvestil ter brez opozoril.
 6. Uporabniki za prijavo kršitev uporabljajo tipko za prijavo kršitve. Pri prijavi je potrebno vpisati ustrezen razlog za prijavo.§2 - Prepovedane vsebine

 1. Večpisanje, dvojno pisanje, ustvarjanje prispevkov z enako vsebino. Uporabniki morajo urejati poročila, da se s tem izognejo "dvojnemu pisanju" ("double posting"). Uporabnik ima pravico urediti sporočilo 15 minut.
 2. Zloraba katerega koli sistema kot na primer sistema ugleda ali uporabniških nazivov.
 3. Naslednje obnašanje je strogo prepovedano: žaljiv, obrekljiv, seksističen, rasističen ali nespodoben jezik; sovražni govor proti katerikoli religiji, rasi, narodnosti, spolu, starostni skupini ali spolni usmerjenosti; grožnje v resničnem življenju; imitacija osebja Travian: Legends ali katerega drugega uradnega položaja v podjetju.
 4. Vsebina zasebnih sporočil. Vsebine zasebnih sporočil (ZS), sporočil v okviru igre (IGM) in drugih privatnih pogovorov (ICQ, AIM, MSN ...) ni dovoljeno objavljati na forumu brez privolitve avtorja originalnega sporočila. Uporabnik, ki želi objaviti zasebni pogovor na forumu, mora sam vnaprej pridobiti dovoljenja oseb sodelujočih v ZS-ih, IGM-ih ali v drugih privatnih pogovorih in to napisati v prispevku.
 5. Objava osebnih podatkov. Uporabniki lahko objavijo le lastne osebne podatke, če to želijo. Objava kakršnih koli osebnih podatkov je na uporabnikovo lastno odgovornost. Če uporabnik objavi osebne podatke nekoga drugega, naj uporabnik čigar osebni podatki so bili uporabljeni, kontaktira moderatorja oddelka. Osebni podatki bodo odstranjeni v najkrajšem možnem času.
 6. Javno razporavljanje o zaklepih, kaznih ali izbrisih na forumu in v igri. Osebje lahko podatke o zaklepih, kaznih ali izbrisih javno objavi.
 7. Debata in napeljevanje k uporabi nedovoljenih Travian pripomočkov.
 8. Napeljevanje h kršitvam. Vsakršno napeljevanje uporabnikov h kršenju pravil je strogo prepovedano.
 9. Vsakršno reklamiranje. Predvsem reklamiranje drugih spletnih iger.
 10. Pisanje v tujih jezikih. Slovenščina je edini dovoljeni jezik. Tujci na forumu lahko izjemoma govorijo v angleščini. Foreigners on the forum are allowed to use English language to communicate with other members. Any foreign messages which are not written in English will be deleted.
 11. Kupovanje, prodajanje in/ali prenos česar koli (tudi avtorsko varovanih gradiv). Prav tako ni dovoljeno razpravljati o tem, kako priti do piratskih vsebin.
 12. Uporabniška imena z neprimerno vsebino. O primernosti uporabniških imen odloča osebje. Enako velja za vsebino avatarjev in podpisov. Predolgi/Preveliki podpisi so lahko odstranjeni.§3 - Moderatorska dejanja, kazni, izključitve in pritožbe

 1. Osebje si pridržuje pravico do vseh moderatorskih dejanj s katerimi lahko ohrani spoštovanje pravil (urejanje, izbris, kaznovanje, izključevanje, itd.). Odločitev, ali je uporabnik kršil pravila, je izključno v pristojnosti osebja.
 2. Osebje lahko kaznuje uporabnike, ki ne upoštevajo pravil. S terminom »kaznovanje« označujemo vsa opozorila, kazenske točke, zaklepe, izključitve in izbrise računov.
 3. Če kršitev pravil ni huda, lahko osebje kaznuje samo z opozorilom. Če so kršitve hude, lahko osebje kaznuje s kazenskimi točkami. Določeno število kazenskih točk uporabniku avtomatsko zaklene račun. Za najhujše kršitve lahko osebje izbriše uporabniški račun. Osebje lahko kaznuje tudi brez kazenskih točk, torej samo z izključitvijo. Če moderator tako odloči, lahko uporabniku, ki je kršil pravila izbriše vse njegove prispevke (teme ...).
 4. Izogibanje kaznim ni dovoljeno. Če opozorjeni, kaznovani ali zaklenjeni igralec ustvari nov račun, da bi se izognil prepovedi, se mu le-ta lahko brez opozorila izbriše/zaklene. Primarni račun je lahko dodatno kaznovan.
 5. Pritožbe nad moderatorskimi dejanji članov osebja. Težave poskusite najprej rešiti neposredno s članom osebja, ki vas je opozoril, da kršite pravila. Vrstni red oseb, ki jim pošljete pritožbo naslednji: Moderator, Super moderator, Community Manager.
 6. Zloraba funkcij foruma. Kakršna koli zloraba katere koli funkcije ali lastnosti foruma, ni dovoljenja.